"כחונך מתמחים, אני יכול להגיד שהרווח בתכנית הוא כפול.

החונך למעשה מרוויח פיתוח מיומנויות שונות כמנהל. אני עובד עם הסטודנט על מיומנויות רכות ודרכו לומד כיצד לייעל את העבודה".