המדריך לשיווק התכנית לסטודנטים

באחריות סגל התכנית במוסד האקדמי להגדיל את החשיפה לתכנית ולשווק אותה בקרב הסטודנטים והסטודנטיות. במדריך המצורף קווים מנחים, המלצות וכלים לשיווק תוכנית אקדמיה משלבת התנסות לפי שלבים.

סטודנטים!

בואו לגלות אם מוסד הלימודים שלכם מפעיל תוכנית התמחות!