כלי ראיון למועמד.ת לתכנית ההתמחות

הרציונאל של כלי ראיון זה לאפשר לקבל החלטה מבוססת לגבי מידת ההתאמה לתוכנית ההתמחות ובחירת המועמדים המתאימים ביותר – בדגש על תחומים וקריטריונים סובייקטיביים

סטודנטים!

בואו לגלות אם מוסד הלימודים שלכם מפעיל תוכנית התמחות!