כלי ראיון למועמד.ת לתכנית ההתמחות

הרציונאל של כלי ראיון זה לאפשר לקבל החלטה מבוססת לגבי מידת ההתאמה לתוכנית ההתמחות ובחירת המועמדים המתאימים ביותר – בדגש על תחומים וקריטריונים סובייקטיביים

המדריך לשיווק התכנית לסטודנטים

באחריות סגל התכנית במוסד האקדמי להגדיל את החשיפה לתכנית ולשווק אותה בקרב הסטודנטים והסטודנטיות. במדריך המצורף קווים מנחים, המלצות וכלים לשיווק תוכנית אקדמיה משלבת התנסות לפי שלבים.

סטודנטים!

בואו לגלות אם מוסד הלימודים שלכם מפעיל תוכנית התמחות!