התנסות מעשית כחוליה בחיזוק הקשר אקדמיה תעסוקה!

"שילוב התנסות בליבת האקדמיה מאפשרת להעביר ידע תיאורטי לכדי עשיה מעשית ובמקביל לפתח בסטודנט תחושת מסוגלות, כמו כן,  תכנית התמחות מקנה לסטודנט ראיה אינגרטיבית של מה שנלמד בתואר וחווית למידה שונה וייחודית" – ד"ר רונית נדיב. 

" אנחנו חיים בעולם דינמי וזה גם מה שנדרש מהעובדים ולכן הפרדה מוחלטת בין למידה להתנסות היא פחות נכונה ופחות מתכתבת עם עולם העבודה והעסקים. יש לנו מחויבות להכשיר את הסטודנטים שלנו כך שיצאו עם יתרון יחסי לעולם העבודה" – ד"ר שרון אריאלי 

מפגש אודות הפעלת קורסים ללמידה משלבת התנסות בהובלתו של רואי זרחיה, חבר סגל בכיר במכללה האקדמית שנקר.

המסדות האקדמיים המשתתפים במיזם

בשנת 2019 חברו אלומה והמועצה להשכלה גבוהה למיזם משותף המאפשר למוסדות האקדמיים המתוקצבים להפעיל קורסים משלבי התנסות. 

מטרת המיזם לאפשר למרב הסטודנטים הרלוונטים הלומדים בתואר ראשון, ללמוד בקורסים המשלבים התנסות מעשית ובכך להעלות את סיכוייהם להשתלב בתעסוקה הולמת השכלה. 

קרן אדמונד דה רוטשילד שיזמה ומימנה את תכנית 'הדבר הבא' לאורך שנים, הינה שותף מממן מרכזי במיזם המשותף. 

מהם קורסים משלבי התנסות?

קורסים אקדמיים המקנים נקודות זכות (בדרך כלל בין 4 ל ,6, בהתאם להחלטת המוסד) וכוללים שני רכיבים:

רכיב עיוני – המתייחס לאופן בו מיושם ובא לידי ביטוי הפן התאורטי של תחום הלימודים האקדמיים, בעולם התעסוקה. הרכיב העיוני מועבר במסגרת כיתתית.

רכיב מעשי – במסגרתו משובץ כל סטודנט להתנסות מעשית בת 120 שעות בארגון חונך, בתפקיד ההולם את תחום לימודיו. ההתנסות כוללת צפייה וטעימה מן הפרקטיקות הנהוגות בתחום, תוך ליווי אישי של חונך מקצועי מתוך הארגון. זאת מבלי שיתקיימו יחסי עובד מעביד בין הסטודנט לארגון.