קורסים משלבי התנסות

מטרת המיזם

לאפשר למרב הסטודנטים הרלוונטיים (שאין להם התנסות מעשית כחלק מחובות הלימודים או לאחריהם, במסגרת ההכשרה הפרופסיונלית), ללמוד בקורסים המשלבים התנסות מעשית. על מנת לעשות זאת יתומרצו המוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת להקים מערך מוסדי האחראי על פיתוח והפעלת קורסים המשלבים התנסות מעשית.

מהם קורסים משלבי התנסות?

קורסים אקדמיים המקנים נקודות זכות (בדרך כלל בין 4 ל ,6, בהתאם להחלטת המוסד) וכוללים שני רכיבים: רכיב עיוני, המתייחס לאופן בו מיושם ובא לידי ביטוי הפן התאורטי של תחום הלימודים האקדמיים, בעולם התעסוקה. הרכיב העיוני מועבר במסגרת כיתתית. רכיב מעשי, במסגרתו משובץ כל סטודנט להתנסות מעשית בת 120 שעות בארגון חונך, בתפקיד ההולם את תחום לימודיו. ההתנסות כוללת צפייה וטעימה מן הפרקטיקות הנהוגות בתחום, תוך ליווי אישי של חונך מקצועי מתוך הארגון. זאת מבלי שיתקיימו יחסי עובד מעביד בין הסטודנט לארגון.

לפרטים נוספים אודות פיתוח קורסים באקדמיה יש לפנות
לממונה על מערך הקורסים משלבי ההתנסות במוסד

לפרטים צרו קשר