המוסדות האקדמאיים בהן מופעלת תוכניות התמחות

התנסות מעשית כחוליה בחיזוק הקשר אקדמיה תעסוקה!

"שילוב התנסות בליבת האקדמיה מאפשרת להעביר ידע תיאורטי לכדי עשיה מעשית ובמקביל לפתח בסטודנט תחושת מסוגלות, כמו כן,  תכנית התמחות מקנה לסטודנט ראיה אינגרטיבית של מה שנלמד בתואר וחווית למידה שונה וייחודית" – ד"ר רונית נדיב. 

" אנחנו חיים בעולם דינמי וזה גם מה שנדרש מהעובדים ולכן הפרדה מוחלטת בין למידה להתנסות היא פחות נכונה ופחות מתכתבת עם עולם העבודה והעסקים. יש לנו מחויבות להכשיר את הסטודנטים שלנו כך שיצאו עם יתרון יחסי לעולם העבודה" – ד"ר שרון אריאלי 

מפגש אודות הפעלת קורסים ללמידה משלבת התנסות בהובלתו של רואי זרחיה, חבר סגל בכיר במכללה האקדמית שנקר.

בשנת 2019 חברו אלומה והמועצה להשכלה גבוהה למיזם משותף המאפשר למוסדות האקדמיים המתוקצבים להפעיל קורסים משלבי התנסות. 

מטרת המיזם לאפשר למרב הסטודנטים הרלוונטים הלומדים בתואר ראשון, ללמוד בקורסים המשלבים התנסות מעשית ובכך להעלות את סיכוייהם להשתלב בתעסוקה הולמת השכלה. 

קרן אדמונד דה רוטשילד שיזמה ומימנה את תכנית 'הדבר הבא' לאורך שנים, הינה שותף מממן מרכזי במיזם המשותף. 

למידה והוראה מקדמות תעסוקה - איך עושים את זה ?

"למידה והוראה מקדמות תעסוקה" מרכז רשימת כישורים שזוהו כנחוצים ביותר לעולם העבודה הנוכחי המשתנה, והצעות לפרקטיקות הוראה שמתכתבות עם כישורים אלה.

את המסמך יצרנו באלומה בשיתוף עם תקווה ישראלית באקדמיה תוך מעורבות של אנשי אקדמיה ממגוון מוסדות לימוד.

מטרתו לשמש השראה לחברי סגל המעוניינים להעשיר את הקורסים שלהם בממשקים עם שדה העבודה ולתת לסטודנטים שלהם ערך מוסף בכל הקשור לעולם העבודה.