מוקדי פעילות

ליצירת קשר עם הרכז.ת במוסד בו אתם לומדים לחצו על שמו.

לסטודנטים עם מוגבלות ישנו מסלול ליווי ייחודי ללא קשר למוסד לימוד
נא לפנות במייל - shiri@aluma.org.il
סודיות מובטחת