סטודנטים, כדי ליצור קשר עם הרכזת במוסד האקדמי בו אתם לומד

ליצירת קשר עם מטה התכנית

כתובת דואר:
המלאכה לוד
08-9955007

אינסטגרם:
hadavr_haba_interns