ארגונים חונכים

4 סיבות לקחת מתמחה

חשוב לדעת


WINWIN

ההתמחות אינה בשכר והארגון לא משלם דבר


יחסי עובד מעביד

בין הארגון למתמחה לא נוצרים יחסי עובד-מעביד   בעת
ולאחר ההתמחות.


הביטוח עלינו!

התכנית מספקת פוליסת ביטוח לכל מתמחיה  וביטוח בפני תביעות לארגונים החונכים.

הבחירה בידיים שלכם הארגון הוא זה שבוחר את המתמחים שלו ואם לא מצא מועמד מתאים אזי הוא אינו מחויב לקחת מתמחה.

מגוון מקצועות כל ארגון רשאי לבקש מתמחים מתחומים שונים  (משאבי אנוש, כלכלה, מערכות מידע…) למחלקות השונות.

הצטרפו אל קהילת הארגונים החונכים של הדבר הבא:

רוצים להיות ארגון חונך?