צור קשר

פרטים ליצירת קשר

כתובת דואר:
המלאכה לוד
08-9955007

מוקדי פעילות

אוניברסיטת חיפה
בית הסטודנט קומה 2 חדר 228  | 04-8249508/ 04-8288886   |  jobresume@univ.haifa.ac.il

האוניברסיטה העברית 
  |  02-6751063  |  huji_internship@aguda.org.il


המרכז האקדמי לב – קמפוס לב (חרדית גברים) 
חדר 525 בנין לעו (קומה 5)  |  02-6751218  |  Bibabayo@jct.ac.il


המרכז האקדמי לב – קמפוס טל (חרדית נשים) 
חדר 406 בניין ישראל (קומה 4)  |  02-6751063  |  shalelas@jct.ac.il


המכללה האקדמית הדסה ירושלים – חברה כללית
בנין הקשתות, קומה 2 , רחוב הנביאים 37 , ירושלים  |  02-6291951 |  meytalze@hadassah.ac.il


המכללה האקדמית הדסה ירושלים – קמפוס שטראוס (חרדית נשים)
שטראוס 24, שכונת גאולה, ירושלים  |  073-2166371  |   irissh@scampus.co.il 


המכללה האקדמית הדסה ירושלים – חברה ערבית
בניין מרכזי , רחוב הנביאים 37, ירושלים  |  02-6291951 |  lunash@hadassah.ac.il

אוניברסיטת תל אביב
בניין מיטשל, חדר 101  |  משרד: 03-6409695 03-6408739 |  reutk@tauex.tau.ac.il


המרכז האקדמי לב – קמפוס לוסטיג (חרדית, נשים)
קמפוס לוסטיג, קומה מינוס 1 , רחוב אלוף דוד 187, רמת גן |  03-6307108 |  pninaw@jct.ac.il


אוניברסיטת בר אילן
רחוב מקס ואנה ווב, רמת גן  |  liateli33@gmail.com


שנקר -ביה"ס גבוה להנדסה ועיצוב
אגודת הסטודנטים, בנין מיטשל, אנה פרנק 12, רמת גן  |  adi12p@gmail.com


רעננה – מרכז צעירים 
חרושת 27 א.ת רעננה  | 09-7998450  |  maayanh@raanana.muni.il


'מצב' – מרכז צעירים כפר סבא
זאב גלר 4, כפר סבא | yaelgu@ksaba.co.il

מרכז צעירים 'תנופה' קריית גת
כיכר פז 3 קניון לב העיר, קריית גת  |  08-6811871  |   adihon@walla.co.il


אוניברסיטת בן גוריון – קמפוס אילת 
רח' חטיבת הנגב 30, אילת (מאחורי הספרייה העירונית)  |  08-6367586  |  morans@eilat.muni.il 


אוניברסיטת בן גוריון
מרכז לאודר לתעסוקה בנגב, חטיבת הנגב 37, באר שבע  |  08-8578793  |  etalyza@bgu.ac.il


המכללה האקדמית ספיר
מרכז קריירה ותעסוקה, מכללת ספיר  | 052-4600321  |  sivanr@sapir.ac.il


המכללה האקדמית אשקלון 
רחוב יצחק בן צבי 12, ת.ד. 1071, אשקלון  |  054-4897552  | 

המרכז האקדמי לב – קמפוס לוסטיג (נשים)
קמפוס לוסטיג, קומה מינוס 1, רחוב אלוף דוד 187, רמת גן  |  03-6307108  |  pninaw@jct.ac.il


המרכז האקדמי לב – קמפוס טל (נשים) 
חדר 406 בניין ישראל (קומה 4)  |  02-6751063  |  shalelas@jct.ac.il


המרכז האקדמי לב – קמפוס לב (גברים) 
חדר 525 בנין לעו (קומה 5)  |  02-6751218  |  Bibabayo@jct.ac.il


המכללה האקדמית הדסה ירושלים – קמפוס שטראוס (נשים)
שטראוס 17, שכונת גאולה, ירושלים  |  073-2166371  |   irissh@scampus.co.il 


המכללה האקדמית צפת
מרכז קריירה, בנין 1 (ליד דיקן הסטודנטים) מכללת צפת,  רחוב  ירושלים 11 צפת   |  050-4422930  |  areenaa@Zefat.ac.il


אוניברסיטת חיפה 
בית הסטודנט קומה 2 חדר 228  | 04-8249508/ 04-8288886   |  rhalabi3@staff.haifa.ac.il


המכללה האקדמית הדסה 
חדר 406 בניין ישראל (קומה 4)  |  02-6751063  |  lunash@hadassah.ac.il