מוקדי פעילות

אוניברסיטת חיפה בית הסטודנט קומה 2 חדר 203  | 04-8249508/ 04-8288886  |  jobresume@univ.haifa.ac.il
המכללה האקדמית עמק יזרעאל מכללת עמק יזרעאל – בניין 6 חדר 6  |   | ranay@yvc.ac.il 
המרכז האקדמי רופין בית 1, המרכז האקדמי רופין, עמק חפר 40250  |  09-8983837   |  rickir@ruppin.ac.il

אוניברסיטת תל אביב – מרכז קריירה
בניין מיטשל, חדר 101  |  משרד: 03-6409695 03-6408739 |  reutk@tauex.tau.ac.il


אוניברסיטת בר אילן  – מרכז קריירה  
בנין 509 -מרכז קריירה   | olga@aluma.org.il


אוניברסיטת אריאל בשומרון  
קמפוס עליון, בניין 7   | efratla@ariel.ac.il


האוניברסיטה הפתוחה 
קמפוס רעננה/מל"י  | rutin7@gmail.com


הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה  
רחובות | tomer.schvartz@mail.huji.ac.il


מכללת שנקר  – מועדון היזמות
אגודת הסטודנטים – בניין מיטשל |  internships@dotsshenkar.com


המרכז האקדמי לב – קמפוס לוסטיג 
קמפוס לוסטיג, קומה מינוס 1 , רחוב אלוף דוד 187, רמת גן |  03-6307108 |  pninaw@jct.ac.il


האוניברסיטה העברית 
 huji_internship@aguda.org.il


המכללה האקדמית הדסה
 בנין הקשתות, קומה 2 |02-6291951 | jenniferab@hac.ac.il


בצלאל – אקדמיה לעיצוב ואדריכלות 
elanleor@gmail.com


המרכז האקדמי לב – קמפוס טל/קמפוס לב  
קמפוס לב hj.intrenship@aluma.org.il | קמפוס טל shalelas@jct.ac.il

אוניברסיטת בן גוריון
מרכז לאודר לתעסוקה בנגב, חטיבת הנגב 37, באר שבע  |  08-8578793  | poratn@bgu.ac.il


S.C.E המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון 
מרכז קריירה  |zoharza@sce.ac.il


המכללה האקדמית ספיר
מרכז קריירה ותעסוקה, מכללת ספיר  | 052-4600321  |  saraiv@sapir.ac.il


מרכז צעירים 'תנופה' קריית גת
כיכר פז 3 קניון לב העיר, קריית גת  |  08-6811871  |   adihon@walla.co.il


מרכז צעירים אילת
רח' חטיבת הנגב 30, אילת (מאחורי הספרייה העירונית)  |  08-6367586  |  hadarh@eilat.muni.il

אוניברסיטת חיפה – חברה ערבית 
בית הסטודנט קומה 2 חדר 228  | 04-8249508/ 04-8288881  |  eva.unicef@gmail.com


האוניברסיטה העברית  – חברה ערבית 
דיקן הסטודנטים, משרד לשוויון הזדמנויות לסטודנטים ערבים  | CAREER.HUJI@GMAIL.COM


אוניברסיטת תל אביב – מרכז קריירה – חברה ערבית  
בניין מיטשל, חדר 102  |  03-6409695 03-6408739 | camelliad@tauex.tau.ac.il


המכללה האקדמית הדסה  – חברה ערבית 
בניין מרכזי – קומה 3   |  02-6291951 | lunash@hadassah.ac.il


המכללה האקדמית צפת
מרכז קריירה, בנין 1 (ליד דיקן הסטודנטים) מכללת צפת,  רחוב  ירושלים 11 צפת   |  050-4422930  | areenaa@zefat.ac.il

מכללת מבח"ר – מכללת בני ברק (גברים) 
 04-8249508/ 04-8288886   |  jobresume@univ.haifa.ac.il


המרכז האקדמי לב – קמפוס לוסטיג (נשים)
קמפוס לוסטיג, קומה מינוס 1   |  03-6307108
 | pninaw@jct.ac.il


המרכז האקדמי לב – קמפוס טל (נשים) 
קמפוס לב בניין ישראל קומה ד  | shalelas@jct.ac.il


המרכז האקדמי לב – קמפוס לב (גברים) 
בנין לעו קומה 5  |  04-6423618   |  hj.intrenship@aluma.org.il


האוניברסיטה הפתוחה  
 hj.intrenship@aluma.org.il


מכללת הדסה – קמפוס שטראוס (נשים) 
רחוב הנביאים 37 |  073-2166371 |  estye@scampus.co.il